ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ