ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ