ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ PNEUMATIC ARΜ BAND