ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ PNEUMATIC ARΜ BAND

 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ PNEUMATIC ARΜ BAND

Κατασκευή από ελαστικό μαλακό ύφασμα υψηλής ποιότητας.