ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ASPIRA PLUS 230V/50Hz (20.0 LT/MIN) (Copy)