Πιθανότητα μετάδοσης με χρήση μάσκας

Probability-of-contagion