ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ECONOMY

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

2,350.00 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ V-METWOOD

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

1,100.00 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ V-ROTATE

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

3,290.00 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ V-SUPREME

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

1,300.00 

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

840.00 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΚΛΙΝΗ ΔΙΣΠΑΣΤΗ

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

375.00 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΚΛΙΝΗ ΔΙΣΠΑΣΤΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

410.00 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΗ ΚΛΙΝΗ

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

300.00 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

370.00 

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

460.00 

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

480.00