ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

 • Τοποθέτηση / Αλλαγή Καθετήρα 30€
 • Αφαίρεση Καθετήρα 15€
 • Αιμοληψίες και Λήψη Καλλιεργειών 15€
 • Ένεση (Ενδομυϊκή, Υποδόρια) 5 – 10€
 • Σίτιση και Ενυδάτωση:  • μία φορά την ημέρα  10€

                                                • δύο φορές την ημέρα 15€

 • Λήψη Ζωτικών Σημείων (Αρτηριακή πίεση, Θερμοκρασία, Οξυμετρία, Σάκχαρο) 20€
 • Αλλαγή και Περιποίηση Τραυμάτων 25€
 • Τοπική Καθαριότητα και Αλλαγή Πάνας 10€
 • Καθαριότητα και Ατομική Υγιεινή 40€
 • Χαμηλός Υποκλυσμός 30€
 • Υψηλός Υποκλυσμός 40€
 • Φροντίδα Στομιών (Κολοστομία, ειλεοστομία ή ουρητηροστομία) 30€
 • Τοποθέτηση Φλεβοκαθετήρα και Χορήγηση Φαρμάκων ή Ορού(Ενυδάτωση) 50€