Κρεβάτι Ηλεκτρικό Πολύσπαστο DALI ECON 230V – Ενοικίαση Μήνα