ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ STANDARD Ν115 – 140KG

950.00