ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ 20cm AC-1015