ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ROM ORTHOSIS