ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ Τ – RANGE